ENERGIUTREDNINGAR

Energiutredningar utförs till dig som är fastighetsägare och vill ha en fullständig genomgång av den totala energisituationen samt förslag till åtgärder. I energiutredningen ingår även termografering / värmefotografering.

Pris

En- och tvåfamiljshus: 3500:- inkl. moms, resor och besiktning. Gäller hela Sverige.
Pris för övriga byggnader, kontakta oss för ytterligare information.

Beställning av energiutredning

Namn

Personnr

Adress

Postadress

Telnummer

E-post

Fastighetsbeteckning

Faktureras (om annan än byggnadens ägare)

Företag/Person

Org-/Personnr

Telnummer

Er ref

Adress

Postadress

Bekräftelse

Skicka bekräftelse till e-post:


Klicka en gång
CERTIFIERAD ENERGIEXPERT OCH BESIKTNINGSMAN

Webbsidan skapad av och underhålls av IT-Stöd Skaraborg AB